ZEBRA LS2208手持式条码扫描枪如何恢复出厂设置和自动换行?

2024-04-10 15:11:23 Jason 39

ZEBRA LS2208一维手持式条码扫描枪如何恢复出厂设置?扫描如下恢复出厂设置码即可:                        

    图片关键词

ZEBRA LS2208二维手持式条码扫描枪如何设置自动回车换行ENTER?扫描如下自动换行回车的设置码即可: 

图片关键词

       如您在使用ZEBRA LS2208一维手持式激光条码扫描枪的过程当中,需要对扫描枪做相应的功能设置,欢迎致电惠州莱弗码电子有限公司服务热线:15766827353咨询了解。

电话咨询
产品中心
联系我们
QQ客服